Návod na instalaci - vinylová SPC Click podlaha Canadian Design

PŘED INSTALACÍ PODLAHY 

Aklimatizace materiálu

Panely vrstvené vinylové podlahy určené k instalaci by měly být umístěny do místnosti, kde budou instalovány nejméně 48 hodin před plánovaným zahájením instalace. Během této doby by vinylové desky měly zůstat v originálním obalu, horizontálně položené na rovném povrchu. Teplota vzduchu v této místnosti by měla být udržována mezi 18° a 27° C a vlhkostí mezi 30 a 50%. Kromě toho se doporučuje naříznout obaly na krátkém straně obalu, aby se vzduch dostal dovnitř balíku.

Příprava podkladu

 • Ujistěte se, že podklad pod plánovanou podlahou je hladký, plochý, suchý, čistý a pevný. Veškeré zbytky lepicí hmot nebo sponky pro upevnění koberců by měly být odstraněny.
 • Vrstvené vinylové desky lze namontovat přímo na betonové nebo vystěrkované podklady a na většinu tvrdých podlahových ploch, ale pouze v případě, že stávající podlaha je hladká, rovná, suchá, čistá a připevněná pevně k nosné podlaze. Instalace na koberce nebo jiné měkké podlahové plochy je zakázána.
 • Podklady musí být rovné v toleranci 2 mm na délku 2 m. Jakékoli nerovnosti nad 2 mm by měly být vybroušeny nebo vyrovnány použitím vyrovnávací samonivelační hmoty. Veškeré nerovnosti v podkladu znemožňují správnou pokládku podlahy.
 • Keramické dlaždice by měly být vyhlazeny nanesením nivelační hmoty určené pro vyrovnávání podkladu pro pokládku podlahových krytin
 • Přestože jsou vrstvené vinylové podlahy voděodolné, nejsou určeny k použití jako vodní bariéra. Před pokládkou vrstvené vinylové podlahy by měl být betonový podklad zcela suchý (stupeň vlhkosti betonové podlahy <2,5% a anhydrit <0,5%). Produkt se nepoškodí působením vlhkosti, ale voda může proniknout dilatačními spárami do stěna konstrukce budovy. Při montáži přímo na základech domu se také doporučuje použít parotěsnou izolační fólii.
 • Celkovou odpovědnost za určení, zda je podlaha dostatečně dobře připravena a beton (anhydrit) je dostatečně suchý pro instalaci podlahy, nese osoba, která provádí montáž vinylové podlahy.
 • Doporučená montážní plocha by neměla přesáhnout 300 m2. Dilatační spáry o rozsahu 6 mm by měly být provedeny v místnostech delších nebo širších než 30 m a v prahu dveří, zejména v případě teplotních rozdílů mezi místnostmi.

Instalace podlahy 

Obecné zásady

Při použití vrstvené vinylové podlahy nezapomeňte po obvodu místnosti ponechat mezeru o šířce 6 mm. Při počátku pokládky podlahy můžete začít pokládat panely přímo ke stěně a poté po poležení 2-3 řad panelů posunout celou podlahu od stěny 6 mm a zafixovat spáru montážními klínky. Instalace podlahy by měla začít v levém rohu a je nutné dodržet spáru 6 mm od levé stěny. Umístěte desku pod úhlem k desce v předchozí řadě, zatlačte ji do spáry a položte na podklad. Kratší konec desky umístěte pod úhlem k dříve namontovaným panelům a sklopte směrem dolů. Ujistěte se, že nový panel je umístěn v zámku – kliku, který zajišťuje panely v předchozím řadě. Zvedněte novou i předchozí desku v této řadě a zatlačte tak, aby nová deska sklouzla do skládané řady a vyrovnala svou polohu s pozicí předchozí desky. Současně lze skládanou desku i předchozí desku zcela zatlačit do vodorovné polohy. Po 2-3 řadách: vložte k přední stěně klínky o rozměrech 6 mm. Tyto klínky by měly zůstat ve spáře po celou dobu instalace podlahy a odstraněny až po jejím dokončení. Pokud je stěna nerovnoměrná, musí být panely přizpůsobeny jejímu obrysu. Označte obrys tvaru stěny na deskách. Nezapomeňte nechat 6 mm mezeru od stěny. V případě potřeby by měl být tento postup použit i pro první řádek. Pro doříznutí podlahových panelů je nutné používat ostrý nůž, naříznout horní vrstvu, následně opřít panel o hranu a silou jej zlomit. Podlahové panely je možné také velice snadno řezat  elektrickou pilou. Podlahové panely jsou vybaveny spojovacími drážkami (zámky) na krátké i dlouhé straně. Nejprve spojte sousední panely krátkou stranou. Následně celou řadu vložte dlouhou stranou do drážky předem položené řady panelů.

POZOR!

V případě osob, které jsou obeznámeny s technikou montáže, doporučujeme druhý způsob spojování: montovat každý panely samostatně do dříve uloženého panelu. Za tímto účelem je nutné nejprve zasunout zámek panelu na jeho kratší straně, spustit panel podél delší strany, přičemž ponecháváme úzkou štěrbinu, následně panel lehce nadzvednout pod úhlem 20-25°, aby zámek na delší straně zapadnul. Tyto kroky opakujeme s dalším panelem.

POZOR!

Panely se musí překrývat v délce minimálně 30 cm, krajní řady panelů musí být široké minimálně 10 cm.

Podél stěn dilatace zakryjte soklovou lištou. Upevněte ji na lepidlo nebo na speciální úchytky. U dveří doporučujeme seříznout profily zárubní a ponechat volný prostor nad položenými panely tak, aby nebyl omezován jejich případný pohyb. V případě vertikálních potrubí procházejících podkladem je nutné kolem takového potrubí ponechat volný prostor. Otvory pro potrubí je nutné vyvrtat vrtákem o průměru větším o 15 mm než je průměr trubky. Obdobným způsobem postupujte v případě většího počtu trubek topné soustavy. Vyříznuté části panelů vytmelte vhodným tmelem. 
V následujících případech doporučujeme používat ve dveřních otvorech mezi místnostmi dilataci širokou 6 mm, která umožní dilataci podlahy: nepravidelný tvar plochy podlahy v sousedních místnostech, umístění těžkého nábytku v jedné z místností nebo použití podlahového vytápění pouze v jedné z místností spojených dveřmi. 

Důležité

 • Vrstvenou vinylovou podlahu lze pokládat na podklady s podlahovým ohřevem vody v souladu s výše uvedenými pokyny za předpokladu, že povrchová teplota topného systému nepřesahuje 27 °C. Vzhledem k rychlosti náhlých změn teploty, které by mohly negativně ovlivnit strukturu vrstvených vinylových podlah, se nedoporučuje instalovat je na elektrické systémy podlahového vytápění. Instalace na takový systém ruší záruku na pokladené podlahy. Povoleny jsou pouze podlahové vytápění na bázi teplovodních systémů.
 • Při instalaci do koupelny se doporučuje použít profesionální silikon (např. sanitární) k vyplnění mezer mezi podlahou a vanou nebo sprchovým koutem nebo jiných mokrých prostorách, aby se zabránilo tomu, že se voda dostane pod podlahu.
 • Nedoporučuje se instalovat vrstvené vinylové podlahy v oblastech vystavených přímému a intenzivnímu slunečnímu záření, kde teplota přesahuje 60 °C.• Výše uvedené pokyny k instalaci platí pro vrstvené vinylové podlahy click systém a zahrnují plovoucí instalaci.

PO INSTALACI

Péče a údržba

Aby byla vrstvená vinylová podlaha v dobrém stavu:

 • udržovat pokojovou teplotu mezi 18° a 27°C
 • zametat nebo čistit povrch podlahy vysavačem každý den pomocí měkkých kartáčů
 • okamžitě umyjte případné vylité kapaliny nebo nadměrné hromadění kapaliny
 • podle potřeby vyčistěte povrch vlhkým mopem a používejte vhodné čisticí prostředky
 • používat vhodná opatření na ochranu podlahy, jako jsou plstěné podložky na nohy pro nábytek a rohože u vchodu
 • nezapomeňte pravidelně udržovat drápy domácích mazlíčků
 • abrazivní čisticí prostředky, bělidla nebo vosky nesmí být používány k údržbě podlahy
 • netahat těžké předměty po povrchu podlahy