Návod na instalaci dřevěných podlah BEFAG se zámkovým spojem 2G

BEFAG – dřevěné dílce se zámkovým spojem 2G - návod na montáž

1. Příprava povrchu podkladu

Povrch podlahy musí být před pokládkou pevný, suchý, rovný a hladký dle platných norem. Případné nerovnosti, praskliny, mastné skvrny, asfalty, nebo zbytky lepidel musí být odstraněny. U nových podkladů v novostavbách, nebo při jejich rekonstrukcích je důležité vždy zkontrolovat zbytkovou vlhkost. U cementových je přípustná zbytková vlhkost menší než 2 %, u anhydritových menší než 0,5 %.

2. Podmínky pro instalaci

Nerozbalená balení musí být v místě pokládky aklimatizována alespoň 48 hodin před instalací. Dílce tak budou mít dostatek času se přizpůsobit místním klimatickým podmínkám. Ideální podmínky v místnosti pro pokládku jsou relativní vlhkost vzduchu mezi 40 až 60 % při obvyklé pokojové teplotě.

3. Zpracování dílců

Před instalací je nutné zkontrolovat, zda dílce nemají viditelné transportní nebo výrobní vady. Snadno zjistitelné vady nelze instalovat a je nutné nejdříve uplatnit reklamaci u dodavatele. Při instalaci je doporučeno rozbalit více balení a dílce z nich při pokládce v ploše podlahy náhodně prostřídat.

4. Podložka

Pod dřevěné podlahy Befag je doporučeno instalovat parotěsnou fólii o tloušťce 0,2 mm. Pásy fólie instalujte tak, aby se okraje volně překrývaly min. o 20 cm, nebo je neprodyšně spojte. Dále je třeba instalovat akustickou podložku tlumící kročejový hluk o tloušťce 2-3 mm.

5. Směr pokládky

Při pokládce je vždy nutné v místnosti instalovat jednotlivé dílce zleva doprava ve směru denního světla. V dlouhých a úzkých místnostech (např. chodby) je vhodné orientovat dílce ve směru chůze.

6. Dilatace

Pomocí vymezovacích podložek (klínků) je třeba vytvořit mezi dílci a stěnou dilatační spáru v šířce min. 10 mm umožňující jejich „plovoucí pohyb“. V případě velkých povrchů by dilatační spára měla být alespoň 1,5 mm na 1 m plochy. U místností širších než 18 m je doporučeno rozdělit místnost dilatační spárou.

Pokládka plochy z dílců

navod-na-instalaci-drevenych-podlah-befag-se-zamkovym-spojem-2g

 1. První parketovou desku položte ve směru dopadajícího světla, zleva doprava, drážkou směrem ke stěně místnosti.
 2. Druhou parketovou desku nasaďte pod úhlem cca 20° na konec první desky a poté ji opatrně položte. Tak pokračujte až na konec první řady. Poslední parketovou desku je třeba seříznout na míru. I zde nezapomeňte na dilatační spáru. Před spojením odstraňte z drážky parkety případné nečistoty a hobliny, které mohou
  způsobit nežádoucí napětí.
 3. Druhou řadu začněte pokládat uříznutým zbytkem první řady. Dbejte na to, aby se desky v sousedních řadách střídaly po vzoru cihelné vazby. Vzdálenost mezi spárami v jednotlivých řadách nemá být menší než 500 mm.
 4. První kus parkety druhé řady zasuňte do parkety první řady pod úhlem cca 20° tak, aby do sebe hrany obou parket po celé délce zapadly (případně dopomožte mírným zaťukáváním přes pomocnou laťku) a poté ji opatrně položte.navod-na-instalaci-drevenych-podlah-befag-se-zamkovym-spojem-2g-2
 5. Zasuňte klín pod konec uložené parkety tak, aby s předchozí řadou tvořila úhel 20°.navod-na-instalaci-drevenych-podlah-befag-se-zamkovym-spojem-2g-5
 6. Nasaďte konec následující parkety pod úhlem cca 20°na konec předešlé parkety a opatrně ji položte.
 7. Pomocí dřevěné destičky doražte z boku parketovou desku na místo a opatrně ji položte, za současného odstranění klínu. Mírným poťukáváním na pomocnou destičku docílíte dokonalého spojení. Následovně pokračujte v pokládání dle výše uvedeného postupu.
 8. Po položení třech řad parket doporučujeme zkontrolovat a upravit polohu klínů mezi parketovými deskami a stěnami.
 9. I v případě potrubí procházejícího parketovou deskou je třeba zajistit odpovídající dilatační spáru. Průměr otvoru má být alespoň o 20 mm větší než průměr potrubí. Vyříznutou část vlepte zpět na místo a nakonec spáru zakryjte krycím kroužkem.
 10. Obložení dveřního rámu proveďte přesným seříznutím položeného zbytku parkety. Tím se dá parketa podsunout.
 11. U poslední řady parketových desek je třeba desky podélně rozříznout na přesnou šířku. I zde je třeba zajistit potřebnou dilatační spáru. Položené parkety
  se nesmí nikde přímo dotýkat stěn ani jiných stavebních konstrukcí. Pokud mezi dvěma místnostmi není práh, doporučujeme v těchto místech parketovou
  plochu přerušit a spáru zakrýt vhodným krycím prvkem.
 12. Při obkládání rámů dveří, nebo v případě nízko uložených topných těles odstraňte hranu drážky položené parkety a naneste na ni odpovídající množství lepidla dle obrázku. Tak budete moci pomocí dřevěné destičky připojit ve vodorovné poloze následující kus parkety. Po zaschnutí lepidla odstraňte klíny a dilatační spáry zakryjte krycími lištami.

Při užívání plovoucí podlahy je třeba dbát na to, aby nedocházelo k extrémně velké zátěži a nánosu nečistot. Používejte rohožky nebo čistící zóny, aby se zabránilo zanesení jemného písku do místnosti. Jemná písková zrníčka poškozují lakovaný povrch parket. Na spodní stranu nábytku nalepte vhodné (např. filcové) podložky, které chrání povrch před poškrábáním. Je třeba si uvědomit, že se různé druhy dřeva liší i tvrdostí, avšak jehlové podpatky zanechají stopy i na té nejtvrdší parketě. Pod kolečkové židle používejte vhodnou podložku.

Čištění a údržba

Parketové dílce jsou již z výroby nalakované, nebo naolejované. Po pokládce je není nutné dále povrchově upravovat. Parkety je třeba čistit suchým, nebo mírně navlhčeným hadrem a po celou dobu životnosti je nutné je chránit proti vlhkosti. Parkety se nesmí máčet! Ve vodě nerozpustné nečistoty je třeba okamžitě odstranit ředidlem (s výjimkou silně žíravých látek) jinak se používání chemických prostředků vyhýbejte. Pokud pravidelně používáte doporučené prostředky k čištění a ochraně parket, pak se obnova lakování o značnou dobu posune. Nezapomeňte, že dřevo zůstává i po zpracování „živým“ materiálem a na extrémní klimatické vlivy citlivě reaguje. Proto je žádoucí dodržovat vhodné pokojové mikroklima – tj. při teplotě 20°C relativní vlhkost vzduchu 45 až 55%. Pokud by v topné sezóně vlhkost vzduchu trvale nebo často klesala pod tuto hodnotu, mohou parkety vyschnout a pak dochází ke vzniku prasklin mezi i uvnitř jednotlivých prvků. Jedná se o přirozený úkaz. Proto je třeba v topné sezóně průběžně měřit teplotu a vlhkost vzduchu a v případně vlhkost uměle zvýšit.