Návod na instalaci lepené vinylové podlahy ECO30

Před instalací

 1. Zkontrolujte materiál
 2. Před instalací lepené vinylové podlahy ECO zkontrolujte, zda je u všech materiálů správná barva, design, velikost a zda je k dispozici správné množství pro instalaci.
 3. Stížnosti a reklamace týkající se jasně identifikovatelných vad nelze po položení podlahy přijmout.
 4. Krabice by měli při procesu aklimatizace být odděleny od sebe a sundány z přepravních palet.
 5. Krabice produktu by měli být skladovány v suchém prostředí a umístěny na rovný povrch. Nestohujte na sebe více než 10 krabic produktu. Neskladujte položeno na hranu krabice.

Stav pracovního místa

 1. Udržujte veškerý materiál mezi 19°C až 30°C po dobu nejméně 48 hodin před pokládkou, během pokládky a po pokládce, aby byla zajištěna správná funkce produktu i lepidla.
 2. Minimální teplota podkladu by neměla být nižší než 15°C.
 3. Doporučená relativní vlhkost uvnitř místnosti by měla být mezi 35% a 65%.
 4. Veškerý materiál musí být skladován naplocho a chráněn před přímým slunečním zářením, přímém kontaktu s topením nebo větracími otvory, aby byla zajištěna správná aklimatizace podlahy.

Podklad

 1. Správná příprava podkladu je důležitou součástí úspěšné instalace.
 2. Žádná instalace podlahové krytiny není lepší než podklad, na který je instalována. Konečný vzhled a výkon podlahové krytiny budou určeny a částečně ovlivněny stavem podkladu.
 3. Podklad by měl být pevný, hladký, rovný, čistý a bez prachu.


Betonový podklad:

 • Betonové podklady musí být suché, hladké a zbavené prachu, rozpouštědel, barev, voskových olejů, asfaltových těsnicích hmot a cizích éterických materiálů. Povrch musí být tvrdý, hustý a nesmí se odlupovat

Dřevěné podklady

 • Test vlhkosti by měl být proveden pomocí vlhkoměru kolíkového typu. Obsah vlhkosti by měl být 13 % nebo méně.

Lepidlo

 1. Vyberte vhodné lepidlo pro vaši instalaci.
 2. Lepidla obsahují zdraví škodlivé organické rozpouštědlo, které může při vdechnutí nadměrného množství způsobit intoxikaci a halucinace. Osoby, které pracují v omezeném prostoru, musí nosit ochranné prostředky. Kromě toho musí být pracovní prostor často větrán pro cirkulaci čerstvého vzduchu.
 3. Protože lepidla mohou mít zvláštní zápach, místnost po instalaci 2~3 dny plně větrejte.

Instalace

Směr pokládky

 • Před zahájením instalace podlahy si určete směr pokládky s ohledem na tvar místnosti.
 • Vždy se snažte, aby ukončení u stěny nebylo menší než 15 cm pro dekor dlažby a pro dřevěný dekor 15-30 cm pro nejlepší vzhled.

Dekor dlažby

 • Dekory dlažby jsou vždy na rubu označeny šipkami.
 • Instalace by měla začít od středu místnosti a skončit po stranách (stěnách).
 • Umístění středové čáry určí počáteční bod, od kterého se má začít instalace a minimalizuje malé dořezy.

Dekor prkna

 • Uspořádejte každou řadu dílců, abyste zajistili, že se koncové spoje neshodují s předchozí řadou. Pokud je poslední dílec delší, než je potřeba, označte, odřízněte a doplňte do řady. Zbytek dílce použijte na začátek další řady, pokud je delší než 15cm.

Po instalaci

 1. Po dobu nejméně 24 hodin nechoďte a nepokládejte nábytek, spotřebiče nebo jiné předměty na podlahu.
 2. Nikdy neposunujte těžké předměty přímo po povrchu. Přesunujte je pomocí vhodných nástrojů.
 3. Používejte nábytkové chrániče, abyste zamezili poškrábání a prohlubním.
 4. U kolečkové židle by měl být vždy správný typ koleček (měkké). Nebo použijte podložku pod kolečkové židle.
 5. Po instalaci nejméně 7 dní podlahu nemyjte a nedrhněte.
 6. vinylová podlaha ECO lze použít s podlahovým vytápěním za předpokladu, že je vypnuto po dobu 48 hodin před a po pokládce (maximální povolená povrchová teplota je 27°C), je nutné podlahové vytápění postupně zvyšovat o 5°C, dokud po dobu nejméně 24 hodin nedosáhne maximální provozní teploty 27°C.

Čištění a údržba

Instalovaná podlaha by měla po celou dobu své životnosti udržovat teplotu 13 ° C a 30 ° C.

Prevence

 • Při přemisťování těžkých předmětů vždy chraňte podlahy, abyste zabránili trvalým škrábancům a trhlinám.
 • Pod stoly, židle a jakýmkoli těžkým nábytkem používejte vhodné široké chrániče podlahy, aby nedošlo k trvalému poškození.
 • Umístěte rohože ke všem vchodům, pomáhají chránit podlahu před vodou, mastnotou, pískem a prachem.
 • Během hodin, kdy nejvíce na podlahu svítí sluneční záření se doporučuje použít žaluzie nebo závěsy. Dlouhodobé přímé sluneční světlo může mít za následek změnu barvy a kolísání teploty těkavých látek, které způsobí poškození podlahy.

Běžná údržba

 • Pravidelné čištění je důležité, aby se zabránilo oděru povrchu podlahy.
 • Obecné čištění lze provést zametáním, vysáváním, vlhkým setřením. Pro silné znečištění použijte neutrální čisticí prostředek.
 • K čištění použijte suchý hadřík nebo vysavač.
 • Všechny vytvořené skvrny a agresivní látky musí být okamžitě odstraněny z povrchu.


Výrobce: ONEFLOR BVBA, Witterstraat 10, B-8501 Heule, Belgie

Lepené vinylové podlahy Oneflor ECO30 najdete zde.