Návod na instalaci vinylové podlahy Oneflor Solide Click 30/55 a 55 XL

Návod na montáž vinylové podlahy SOLIDE CLICK 30/55 a 55 XL

Před instalací

 1. Zkontrolujte materiál
 2. Před instalací vinylové podlahy zkontrolujte, zda je u všech materiálů správná barva, design, velikost a zda je k dispozici správné množství pro instalaci.
 3. Stížnosti týkající se jasně identifikovatelných výrobních vad nelze po položení podlahy přijmout.
 4. Krabice by měli při procesu aklimatizace být odděleny od sebe a sundány z přepravních palet.
 5. Krabice produktu by měli být skladovány v suchém prostředí a umístěny na rovný povrch. Nestohujte na sebe více než 10 krabic. Neskladujte položeno na hranu krabice.

Stav pracovního místa

 1. Udržujte veškerý materiál mezi 19 ° a 30 ° C po dobu nejméně 48 hodin před pokládkou, během pokládky a po pokládce, aby byla zajištěna správná funkce podlahy
 2. Minimální teplota podkladu by neměla být nižší než 15 ° C.
 3. Doporučená relativní vlhkost uvnitř místnosti by měla být mezi 35% a 65%.
 4. Veškerý materiál musí být skladován naplocho a chráněn před přímým slunečním zářením, přímém kontaktu s topením nebo větracími otvory, aby byla zajištěna správná aklimatizace podlahy.


Podklad

 1. Správná příprava podkladu je důležitou součástí úspěšné instalace.
 2. Podlaha vždy odpovídá rovinnosti a povrchu spodního podkladu na který je instalována. Konečný vzhled a stav podlahové krytiny budou vždy odpovídat stavu podkladu.
 3. Podklad by měl být pevný, hladký, rovný, čistý a bez prachu.

Povolené podklady:

 • Vinylovou podlahu lze pokládat na hladký, čistý a rovný betonový potěr. Pokud betonový potěr není dostatečně hladký a rovný, měla by se k vyrovnání použít stěrkovací hmota.
 • Vinylovou podlahu lze instalovat přímo na kompaktní a tvrdé plastové podlahy (vinyl) a na linoleum. Nedoporučuje se instalovat jej na měkké a pružné plastové podlahy(nepokládat na expandovaný vinyl a na vinyl s podloženou pěnou. Tyto krytiny musí být před instalací odstraněny).
 • Výrobek lze pokládat na keramické dlaždice bez spár nebo se spárami nepřesahující 8 mm (šířka) a 2 mm (hloubka). V případě, že jsou spáry větší, musí se použít stěrkovací hmota.
 • Produkt lze pokládat na hladké dřevěné a laminátové podlahy se správnou ventilací.
 • Výrobek není kompatibilní s koberci a jinými podlahami na bázi textile. Tyto krytiny musí být před instalací odstraněny.

Instalace

 1. Stejně jako u všech pružných lamelových produktů instalujte lamely rovnoběžně s nejdelší stěnou tak, aby profil zámku směřoval ke zdi
 2. Instalace produktu by měla začínat z levé strany místnosti.
 3. Zkontrolujte drážku na prkně, abyste se ujistili, že je čistá a bez nečistot. Chcete-li zahájit první řadu, zatlačte koncový zámek druhého prkna do koncového zámku prvního prkna a poté je zajistěte položením prkna dolů. Takto vyplňte celou první řadu. Udržujte dilatační spáru minimálně 6 mm od stěny. Rovněž zajistěte vzdálenost 5 mm od všech pevných předmětů v místnosti, např. průchody trubek, rámy dveří atd. Maximální plocha, kterou lze instalovat bez dilatační spáry, je 20 m x 20 metrů. U větších prostor by měla být vždy dilatační spára.
 4. Namontujte první prkno do druhé řady zasunutím dlouhého bočního zámku do drážky prkna v první řadě. Nainstalujte druhé prkno do druhé řady vyrovnáním koncového zámku prkna přímo nad koncovým švem předchozího prkna. Nejprve vložte dlouhý boční zámek v mírném úhlu. Pomocí ručního kladiva nebo gumového kladiva dosáhnete dokonale těsného spoje a po splnění horních povrchů otočte prkno dolů do zajištěné polohy.
 5. Odřízněte poslední prkno ve druhé řadě a ponechejte dilatační mezeru 6 mm. Prkna lze řezat užitkovým nožem technikou „proříznutí a zlomení“ nebo pomocí pokosové pily. Zbytek této desky lze použít ke spuštění třetí řady, pokud je minimálně 15 cm dlouhá.
 6. Pokračujte v instalaci prken a zajistěte náhodný vzhled s koncovkami minimálně 15 cm. Zkontrolujte, zda jsou všechna prkna plně zasunuta, pokud se zjistí mírná mezera, lze mezeru navzájem poklepat pomocí doklepávacího bloku a zbytku lamel podlahy k zakrytí zámků, aby nedošlo k poškození prken.
 7. Při montáži kolem překážek nebo do nepravidelných prostorů je často výhodné vytvořit kartonovou šablonu oblasti a tento tvar přenést na lamelu.
 8. U vlhkých oblastí, jako jsou koupelny, utěsněte obvod podlahy silikonovým tmelem.
 9. Pokud použijete pro vytvoření dilatačních spár rozpěrky, odstraňte je po instalaci podlahy. Dilatační spáru zakryjte lištou.

Po instalaci

 1. Po dobu nejméně 24 hodin nechoďte a nepokládejte nábytek, spotřebiče nebo jiné předměty na podlahu.
 2. Nikdy neposunujte těžké předměty přímo po povrchu. Přesunujte je pomocí vhodných nástrojů.
 3. Používejte nábytkové chrániče, abyste zamezili poškrábání a prohlubním.
 4. U kolečkové židle by měl být vždy správný typ koleček (měkké). Nebo použijte podložku pod kolečkové židle.
 5. Po instalaci nejméně 7 dní podlahu nemyjte a nedrhněte.
 6. Vinylové podlahy lze použít i s podlahovým vytápěním za předpokladu, že je vypnuto po dobu 48 hodin před a po pokládce (maximální povolená povrchová teplota je 27°C), následně je nutné podlahové vytápění postupně zvyšovat o 5°C, dokud po dobu nejméně 24 hodin nedosáhne maximální provozní teploty 27°C .

Čištění a údržba

Instalovaná podlaha by měla po celou dobu své životnosti udržovat teplotu 13°C až 30°C.

Prevence

 • Při přemisťování těžkých předmětů vždy chraňte podlahy, abyste zabránili trvalým škrábancům a trhlinám.
 • Pod stoly, židle a jakýmkoli těžkým nábytkem používejte vhodné široké chrániče podlahy, aby nedošlo k trvalému poškození.
 • Umístěte rohože ke všem vchodům, pomáhají chránit podlahu před vodou, mastnotou, pískem a prachem.
 • Během hodin, kdy nejvíce na podlahu svítí sluneční záření se doporučuje použít žaluzie nebo závěsy. Dlouhodobé přímé sluneční světlo může mít za následekzměnu barvy a kolísání teploty těkavých látek, které způsobí poškození podlahy.

Běžná údržba

 • Pravidelné čištění je důležité, aby se zabránilo oděru povrchu podlahy.
 • Obecné čištění lze provést zametáním, vysáváním, vlhkým setřením. Pro silné znečištění použijte neutrální čisticí prostředek.
 • K čištění použijte suchý hadřík nebo vysavač.
 • Všechny vytvořené skvrny a agresivní látky musí být okamžitě odstraněny z povrchu.


Výrobce: ONEFLOR BVBA, Witterstraat 10, B-8501 Heule, Belgie

Přehled vinylových podlah ECO click najdete zde.