NÁVOD NA POKLÁDKU WOODRIC DRYBACK, WOODRICK EIR DRYBACK, AMARON WOOD DRYBACK, AMARON WOOD EIR DRYBACK

NÁVOD NA POKLÁDKU

WOODRIC DRYBACK, WOODRICK EIR DRYBACK,

AMARON WOOD DRYBACK, AMARON WOOD EIR DRYBACK

 

POZNÁMKA!

Aby se předešlo barevným rozdílům, doporučuje se instalovat lamely ze stejné výrobní série (šarže). Před instalací je bezpodmínečně nutné zkontrolovat výrobní šarži, jejíž číslo je uvedeno na každém balení.

 

POZNÁMKA!

Před instalací je třeba lamely pečlivě zkontrolovat kvůli vadám materiálu, zejména dekorativní povrchové vady, mechanické poškození lamel i nesrovnalosti v barvě nebo lesku. Rozmanitost a četnost ve struktuře je dána kresbou dřeva s makroskopickými elementy jako jsou např. suky, praskliny, paprsky, kontrast mezi jádrem a bělem nebo speciální struktury jako očka či vlnitost jsou prvky návrhu a nepředstavují vady produktu. Poškozené nebo vadné lamely je nutno před instalací vyřadit. Instalace panelů je považována za převzetí produktu a poškození a/nebo barevné nesrovnalosti, stejně jako prvky designu uvedené výše nemohou být základem pro následnou reklamaci produktu.

 

Před položením se doporučuje roztřídit lamely podle vzorů a odstínů, a poté musí být panely instalovány střídavě, aby se dosáhlo uspokojivého jednotného efektu rozmanitosti v prostoru místnosti. Lamely by měly být vždy položeny směrem k hlavnímu světelnému zdroji, aby byl dosažen nejlepší možný vizuální efekt.

 

Lamely z otevřeného balení je nutné ihned použít (čtěte-> PŘÍPRAVA, oddíl č. 10)

 

PŘÍPRAVA:

 

1)

Před instalací musí lamely projít 24hodinovou aklimatizací při teplotě 18-30 °C, v místnosti, kde budou instalovány. Doporučujeme na sebe skládat maximálně 3 balíky (viz obrázek).

 

2)

Podlahové panely mohou být instalovány na podklad se zabudovaným podlahovým vytápěním (vodní nebo elektrické), které je zalité v podkladní desce za předpokladu, že maximální teplota povrchu podlahy nepřesáhne 27°C.

 

3)

Podlahové topení musí být vypnuto 48h před instalací. Pokud je to nutné pro dodržení pokynů týkající se teploty podkladu a vlhkosti, nastavte teplotu podlahy na 18-20 °C nebo použijte alternativní zdroj vytápění.

 

4)

V případě cementového potěru musí být vlhkost v podkladu méně než 2,0 % a v případě anhydritového potěru musí být tato hodnota nižší než 0,5 %. V případě instalace na podklad s podlahovým vytápěním musí být u cementového potěru vlhkost nižší než 1,8 % a u anhydritového potěru méně než 0,3 %.

 

V případě instalace na podklad tvořený keramickou dlažbou vyplňte spáry mezi dlaždicemi trvanlivou směsí pro vyplnění spár. Kromě toho je nutné použít samonivelační hmotu, aby se dosáhlo hladkého povrchu s rovnoměrnou savostí.

 

5)

Ujistěte se, že podklad je dostatečně rovný a splňuje parametry rovinnosti. Všechny nerovnosti podkladu přesahující 1 mm, s délkou větší než 20 cm, nebo přesahující 2 mm s délkou větší než 1 m je nutné vyrovnat vhodným materiálem.

 

 

6)

Před instalací si přečtěte a pak také dodržujte pokyny výrobce lepidla, množství spotřeby lepidla, pokyny týkající se úpravy povrchu a správného výběru typu stěrky.

 

7)

Rozhodující vliv na konečný výsledek má druh podkladu, jeho kvalita a především jeho správná příprava, zejména odstranění případných nerovností. Pro vyrovnání podkladu použijte samonivelační hmotu. V případě keramických dlažeb nebo dřevěných podkladů (OSB desky, překližka) připravte podklad v souladu s doporučením výrobce doporučeného typu lepidla.

 

8)

V případě instalace na podklad tvořený keramickou dlažbou vyplňte spáry mezi dlaždicemi trvanlivou směsí pro vyplnění spár. Kromě toho je nutné použít samonivelační hmotu, aby se dosáhlo hladkého povrchu s rovnoměrnou savostí.

 

9)

Pokud je použita samonivelační hmota, je nutné povrch zbrousit, aby se vyrovnal, a odstranit vrchní vrstvu.

 

10)

Před instalací pečlivě zameťte a vysajte podklad, abyste odstranili veškeré nečistoty.

 

11)

Před a během montáže kontrolujte lamely za optimálních světelných podmínek. Nepoužívejte vadné lamely.

 

MONTÁŽ:

 

 

1)

Ponechte 2,5 mm volného prostoru po obvodu stěny umožňující dilataci podlahy. Maximální plocha, kterou lze položit bez dalších dilatačních spár je 200 m2. Pro plochu nad 200m2 vytvořte dodatečnou dilatační spáru a zvětšete všechny dilatační spáry až o 5 mm. Maximální délka povrchu podlahy v jednom směru, které lze pokládat bez dodatečné dilatace je 20 m. Nad tuto délku vytvořte dodatečnou dilatační spáru a zvětšete všechny dilatační spáry až o 5 mm.

 

2)

Pro dodatečné řezání podlahových panelů použijte ostrý nůž, nařízněte horní vrstvu, pak panel zlomte ohnutím přes hranu. Podlahu lze také snadno řezat elektrickou pilou.

 

3)

Udělejte čáru v šířce tří řad o maximální ploše 7 m² a na tuto plochu naneste lepidlo. Pro dosažení nejlepších výsledků, můžete začít s instalací od středu místnosti a položit podlahu ve dvou směrech.

 

4)

Používejte pouze lepidla doporučená výrobcem podlahy. Je nutné instalovat lamely takzvanou "mokrou" metodou - po nanesení lepidla na určený povrch by se měly lamely okamžitě položit a zaválcovat.

 

Upozorňujeme, že přebytečné lepidlo může vytékat mezi spoji panelů na povrch podlahy. Toto viditelné lepidlo odstraňte vlhkým hadříkem.

 

5)

Lamely přilepte k podkladu a umístěte je těsně vedle sebe, nenechávejte žádné mezery. Pokud uspořádáte první dvě řady lamel dokonale rovně, dosáhnete dobrého vizuálního efektu v celé místnosti.

Lamely by se při instalaci neměly ohýbat.

 

POZNÁMKA:

Lamely se musí překrývat minimálně 30 cm, krajní řady lamel u stěny musí být minimálně 5 cm široké.

 

6)

Ihned po položení tří řad lamel použijte 50 kg válec a s jeho pomocí přitlačte podlahu přesně a rovnoměrně k podkladu. Příliš pozdní nebo nesprávné válcování na těžko přístupných místech může mít za následek nedostatečnou přilnavost a lamely mohou na okrajích vyčnívat.

Doporučujeme již instalované lamely znovu převálcovat po každých 50 m2.

 

POZOR: Při použití silanových a polyuretanových lepidel - pokud se při válcování začnou lamely pohybovat

od sebe nebo lepidlo vytéká, počkejte 15-30 minut a poté proces válcování zopakujte znovu.

 

DOKONČENÍ MOTÁŽE:

 

1a, 1b)

Dilatační spáry podél stěn musí být překryty soklovou lištou, připevněnou lepidlem nebo speciálními montážními klipy.

 

2)

U dveří se doporučuje podříznout zárubně a ponechat volný prostor nad instalovaným panelem.

 

3)

V případě vertikálních trubek zabudovaných do podkladu ponechte kolem nich volný prostor. Otvory pro trubky by měly být vykrouženy vrtákem o průměru větším, než je průměr trubky o 5 mm.

 

4)

Podobně postupujte u většího počtu trubek topného systému. Vyříznuté části podlahových panelů by měly být spojeny pomocí montážního lepidla na plast. Těžko dostupná místa je třeba dostatečně přitlačit malým válečkem.

 

5)

Dodržujte dilatační spáry ve dveřním otvoru mezi místnostmi podle pokynů výrobce.

 

 

PROVOZ A ÚDRŽBA:

 

1), 2)

Pokud jsou lamely instalovány k podkladu pomocí lepidla, mohou se těžké předměty na podlahu

umístit až po 72 hodinách od instalace. Po podlaze se smí chodit po 4 hodinách od instalace.

 

1)

Podlahu Arbiton lze čistit vysavačem, je však zakázáno používat parní čističe.

 

2)

Podlahu Arbiton lze čistit vlhkým nebo mokrým mopem.

 

3)

Nepřesouvejte těžké předměty po podlaze. Lze je přesouvat, pouze pokud jsou zvednuté.

 

 

 

 

4)

Použijte kancelářské židle s kolečky typu W, dodatečně lze chránit podlahu vhodnými podložkami. Nohy nábytku musí být opatřeny ochrannými podložkami, které poskytují ochranu před poškrábáním, např. vyrobené z plsti.

 

5)

Podlahové topení zapněte až 48 hodin po dokončení pokládky podlahy, nezapomeňte postupně zvyšovat teplotu (o 1°C za den). POZOR! Je třeba mít na paměti, že maximální přípustná teplota povrchu podlahy je 27°C.

Doporučená lepidla
1. UZIN KE 66
2. UZIN KE 68