Lepení vinylových dílců na OSB desky

Desky na bázi dřeva (OSB apod.ú nebo sádrových materiálů nejsou jako podklad ideální z důvodů jejich rozměrových změn při změně relativní vlhkosti vzduchu v průběhu roku (v zimně, kdy topíme se pohybuje relativní vlhkost okolo 25 %, v létě běžně 60-80 %). Například výzkumná zpráva Mendelovy univerzity uvádí velikost změny rozměrů DTD tl. 18 mm (ve směru délky) při změně vlhkosti o 35% 0,95 mm/m. Rozměrové změny podkladu mohou být příčinou vzniku spár mezi podlahovými lamelami PVC a vinylové podlahy nebo poruch přilepení podlahoviny a svárů u PVC v pásech. Celoplošné přelití stěrkovou hmotou s obsahem vláken po předchozí penetraci může změny rozměrů výrazně omezit. Vhodnějším řešením je pokládka „plovoucí“ podlahoviny, na které změny rozměrů podkladu nemají vliv.