Šarže koberců v metráži

Dnes bych Vás rád upozornil na různé výrobní šarže u koberců v metráži. Problematika se týká jak koberců bytových, tak koberců zátěžových. Výrobci vyrábějí koberce do tzv. mateřských rolí, které mají návin okolo 100 - 150 bm. Tyto mateřské role jsou potom rozděleny do prodejních rolí, většinou v návinu 30 - 40 bm dle typu koberce. Každá mateřská role má svoji výrobní šarži, která nám zajišťuje to, že koberec má jednotný barevný odstín a barva je bez odchylky. Při nákupu koberců pro větší plochy doporučujeme požadovat jednu výrobní šarži tak, aby jste měli zajištěn jednotný vzhled koberců. Jedná se však zejména o větší plochy, kde je více pruhů koberce položeno vedle sebe.

Pokud je jsou koberců do různých místností nebo jsou rozděleny prahem či přechodovou lištou je možné již koupit různé šarže koberců.

To stejné platí i v situaci, kdy bude chtít položit koberec do 1 místnosti z více šíři koberce, např. z důvodu menšího prořezu. To určitě nedoporučujeme, jelikož různé šířky koberců budou mít vždy jinou šarži.

Děkuji za Váš čas a v případě dotazů Vám rádi poradíme!