Vyrovnání a instalace nové podlahy na starou dřevěnou podlahu s produkty Bralep

1. PŘÍPRAVA PODKLADU, dřevěný podklad je nejprve nutno řádně ukotvit vruty. Poté přebrousit a zbavit nečistot, mastnoty a nátěrů. Přebroušený podklad řádně vysát a všechny spáry vytmelit disperzním tmelem ACR 600. Přebytečný tmel odstraňte z dřevěné podlahy stěrkou.

2. PENETRACE PODKLADU, vytvoření adhezního můstku: použijeme PE 580, speciální disperzní nátěr na dřevěné komponenty. Zajistí přídržnost RTN 5050 k podkladu. Spotřeba cca 1 kg na 5 m2. Velice důležité je tuto penetraci nechat řádně zaschnout, min. 24 hodin od aplikace při standardních podmínkách.

3. VYROVNÁNÍ PODKLADU: v interiéru použijeme speciální samonivelační vyrovnávací hmotu BRALEP RTN 5050. Slouží k vyrovnání podkladu ve vrstvě 3 - 10 mm. Obsahuje speciální aditiva, která zvyšují pevnost a pružnost stěrky. Velkým rizikem dřevěných podlah je jejich časté houpání, pružení apod. Výhodou stěrky RTN 5050 je, díky obsahu armovacích vláken, její soudržnost i po prasknutí. Tato vlákna jsou zamíchána za sucha přímo do stěrky, je tak zajištěna homogenita směsi oproti stěrkám s vlákny, která se přidávají až při samotném míchání s vodou.

4. LEPENÍ KONCOVÉ KRYTINY je možné dle druhu provést vhodnými lepidly a různými způsoby. Vždy dbejte na pokyny výrobce krytiny. Dle těchto pokynů pak vyberte vhodné lepidlo z rozsáhlého sortimentu firmy BRALEP např. Bralep FIX 400.

drevena-podlaha