Výtah z podlahářských norem - přímost spár

V dnešním článku Vám popíši jaké jsou hodnoty dle ČSN pro podlaháře pro přímost neboli rovnost spár. Jedná se o spáry ukončení podlahovin a to buď u zdí např. ukončení a velikost spáry koberců u zdi nebo při spojování jednotlivých druhů podlahovin např. napojení PVC a dlažby.

Mezní odchylky celkové přímosti hran viditelných spár

Typ podlahy Délka spáry
do 1 m 1 - 4 m 4 - 8 m nad 8 m
Podlahy v místnostech pro trvalý pobyt osob (byty vč. koupelny a WC, kanceláře, nemocniční pokoje, kulturní zařízení, obchody, komunikace uvnitř objektu apod. ± 2 mm ± 5 mm ± 8 mm ± 12 mm
Ostatní místnosti ± 4 mm ± 6 mm ± 10 mm ± 15 mm
Výrobní a skladovací haly, garáže ± 4 mm ± 6 mm ± 10 mm ± 15 mm

 

Tento článek publikujeme zejména z toho důvodu, že někdy není možné provést zcela precizní a bezspárový spoj a napojení jednotlivých podlahovin. V některých případech to není ani vhodné vzhledem k různé tepelné roztažnosti jednotlivých podlahovin. Přechody a spáry je nutné zakrýt přechodovými nebo obvodovými lištami a je nutné s těmito spárami při instalaci podlahy počítat.

Zdroj: ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení. Praha: ÚNMZ, květen 2012

Celé znění normy je dostupné na: http://www.agentura-cas.cz/csn-online